Základní informace

1 minuta čtení

 

Etiketa

 Etiketa je soubor pravidel společenského chování. Není to věda, která by tato pravidla zkoumala, ale jejich normativní soubor. Určuje naše chování v konkrétních situacích a přitom vede k ohleduplnosti,empatii, citlivému přístupu k ostatním. Zabývá se hodnotami morálky v dané společnosti a vede k úctě k člověku.

 

Zdroj: Nová velká kniha etikety, Ladislav Špaček