Všední den

5 minut čtení

 

Chůze po ulici

 Jde-li muž se ženou (nebo výrazně starším či váženějším mužem, hostem, klientem a podobně), vede si ženu po čestnější, tedy pravé straně. Cítí-li muž, že žena by to s ohledem na obtíže při chůzi přivítala, nabídne jí rámě a žena se zavěsí. Správně se žena zavěšuje jen dlaní a prsty, nikoliv celým loktem.

 Jde-li muž se dvěma ženami, jde uprostřed, aby se mohl věnovat oběma. Jdou-li dva muži se ženou, jdou po jejích obou stranách, starší či váženější z obou mužů jde vpravo. Jdou-li dva páry vedle sebe, jdou ženy uvnitř a ženy po stranách, váženější pár jde vpravo.

Vcházení do budovy

 Při vcházení do budovy nebo do místnosti dává muž přednost starším, váženým osobám, nadřízeným a ženám. A nejen to, otevře dveře a podrží je, tak aby ženě umožnil pohodlně vstoupit dovnitř. V některých případech však jde první muž, a to tehdy, když jde o prostory pro ženu neznámé, riskantní, neobvyklé, a kam by tedy muž měl ženu uvádět, nebo ji dokonce chránit, a to i symbolicky. 

 Přednost mají vždy ti, kteří z budovy nebo místnosti vycházejí, před těmi, kteří vcházejí dovnitř.

Kino, divadlo, koncert

 První pravidlo nám ukládá přijít včas. Pokud je přítomna šatna, čeká na muže první úkol: pomoci ženě z kabátu, svléci svůj, zaplatit a uvést partnerku do sálu. Do řady vchází první muž, jde čelem k divákům, každému z nich poděkuje a usnadňuje tak své partnerce příchod k místu, už zbývá pouze ztišit mobilní telefon.

Šatna

 Při odchodu muž nejprve pomůže ženě se obléct a pak si obléká svůj kabá.

Klobouk a čepice

 Při vstupu do místnosti muž vždy smekne klobouk, ale i jakoukoli jinou čepici. žena si klobouk může ponechat. Nesmekáme pouze při vstupu do rozlehlých prostor. Smekáme vždy tam, kde si našeho vstupu všimnou (v čekárně u lékaře, ve škole, v restauraci, ve firmě, ...)

Chůze do/ze schodů

 Do schodů jde první žena, muž za ní, aby jí poskytl oporu kdyby zavrávorala. Ze schodů jde muž jako první, tedy opět níž. Muž vždy nabídne oporu při scházení ze schůdků vlaku, auta, ledadla nebo autobusu.

Deštník

 V dešti je na muži, aby se postaral o pohodlí váženější osoby. Deštník tedy nese muž, dost vysoko, aby ženě nezpůsobil újmu na účesu. Pod deštníkem se žena může do muže zavěsit vždy, bez ohledu na vztah mezi nimi.

Toaleta

 Muži si na toaletě nepodávají ruce, nikoho neoslovují, nepředstavují se, nikomu nedávají vizitky ani si nedomlouvají schůzky. Pokud po něčem z toho opravdu touží, počkají na konkrétní osobu venku. 

Auto

 Nejčestnější místo v autě je vpravo vzadu. Přesto, že bezpečnější je považováno levé zadní sedadlo, pravé proto, že je komfortnější a bezpečnější vystupovat na pravé straně, kde je chodník, ne do vozovky. 

 Pořadí významnosti sedadel ve voze řízeném řidičem je tedy následující: 1. vpravo vzadu, 2. vlevo vzadu, 3. uprostřed vzadu, vpravo vpředu. Prostřední sedadlo by se optimálně nemělo obsazovat. 

 Muž přistupuje k pravým zadním dveřím, otevře je, postaví se k přednímu pravému kolu, proti směru jízdy a nechá ženu nastoupit. Zkontroluje, jestli ji nepřivřel kabát, kabelku, nebo dokonce nohu a dveře dovře.

 

Zdroj: Nová velká kniha etikety, Ladislav Špaček