Mobilní Etiketa

4 minut čtení

 

 Elektronická komunikace ovládá náš svět.Na trhu vítězí ten, co má potřebné informace jako první. Ve vyspělých zemích takřka neexistuje jediný podnikatel bez telefonu a laptopu.

 

Nerušit

 Telefonování je takovou samozřejmostí, že si ani neuvědomíme, že jím můžeme někoho rušit. Proto hned poté, kdy se představíme, by vždy měla zaznít věta: "Neruším? máte chvilku?" Vycítíme-li, že dotyčný na nás nemá čas, přestože řekl opak, navrhneme, že zavoláme později. Pokud náš hovor příjme, stručně vysvětlíme, proč voláme. V žádném případě bychom neměli volat mezi 10. hodinou večerní a 8. ranní. Stejně tak o víkendu bychom měli obchodní telefonáty omezit, ikdyž je to kolikrát velmi obtížné. Obchodní telefonát by měl být věcný, nikdo nemá čas na dlouhé vykecávání.

 Měli bychom brát ohled také na okolí. Pokud voláme v kanceláři, okolí tolik neřešíme, jelikož se s tím počítá. V tramvaji, v čekárně, nebo v dalších podobných místech bychom se měli telefonátu spíše vyvarovat a počkat na vhodnější situaci, případně dáme přednost textovým zprávám.

 Telefony vypínáme (alespoň zvuk) v divadle hned při příchodu, stejně taku lékaře, v kině, na výstavě, na svatbě, pohřbu, promoci, atp. Zmeškané hovory vyřídíme až po skončení akce, s tím, že se na začátku hovoru omluvíme, případně odůvodníme, proč jsme nebyli na příjmu.

 Při telefoním hovoru si také musíme dát pozor, do jakého časového pásma voláme a tedy nevolat v nevhodnou dobu.

 

Sms a E-mail

 Krátké textové zprávy mají velkou výhodu, neruší nikoho v činnosti, jsou šetrné a nenápadné. Na rozdíl od telefoního hovoru je můžeme číst a psát takřka kdekoliv. Můžeme jimi navázat první koktakt, je to ohleduplnější než přímo zavolat. Druhá strana se může v klidu připravit na následující rozhovor. Na Na zprávu se snažíme odpovědět co možná nejdřív, určitě ne po několika hodinách nebo dnech.

 V sms píšeme kratší věty, abychom nemuseli na malé obrazovce telefonu číst obsáhlé zprávy. Dokonce se vžily mezinárodní zkratky šetřící čas a místo:

btw - by the way (mimochodem)
asap - as soon as possible (co nejdřív)
cu2 - see you too (také zdravím)
tia - thanks in advance (děkuji předem
imo - in my opinion (dle mého názoru)
fyi - for your infortmation (pro tvou informaci)

 Pokud si nejsme jisti, zda-li nás má příjemce zprávy ve svých kontaktech, podepíšeme se na konci zprávy celým jménem.

 Podobně jako sms, i e-maily nás svádějí k rychlé a stručné formulaci, ale v tomhle případě tomu nemůžeme podlehnout. E-maily musí být stejně zvořilé jako dopis a musí být i podobně koncipován.nesmí tedy chybět zdvořilé oslovení, předmět sdělení v úvodu, členění na odstavce, v závěru rozloučení a podpis s vizitkou.

 

Zdroj: Nová velká kniha etikety, Ladislav Špaček